Loading the content... Loading depends on your connection speed!

کاربرد گروه سرورهای FUJITSU Server PRIMERGY Scale out systems برای پاسخگویی به نیازهای Cloud Computing ، high performance computing, service providers و مراکز داده بزرگ می باشد. تمرکز این دسته بر روی فراهم کردن توان پردازشی X86 در مقیاس عظیم برای مراکز داده بزرگ به موازات ارائه بالاترین صرفه اقتصادی در کمترین فضا، بهره وری انرژی ، تولید حداقل گرمای ممکن و پایین ترین هزینه های عملیاتی می باشند.

نمایش هر 2 کالا

grid
list
Mobile version: فعال