Loading the content... Loading depends on your connection speed!

7 روز ضمانت برگشت کالا

شرایط استفاده از 7 روز ضمانت برگشت کالا:
1- محصول خریداری شده از لحاظ فنی با مشخصات خریداری شده در سایت مغایرت داشته باشد
2- صورت اینکه بعد از اولین استفاده از کالا ایراد فنی مشاهده شود
3- در صورت اینکه از خرید خود منصرف شده باشید و به شرط اینکه جعبه و شرینگ و گارانتی سیستم مخدوش نباشد
لطفا به موارد زیر توجه داشته باشید:

در صورت نیاز به برگشت کالا تا 24 ساعت از تحویل کالا با واحد فروش تماس حاصل شود
بدون هماهنگی با واحد فروش کالا ارسال نشود
برای ارسال کالا به طور کامل در جعبه خود بسته بندی شود
نوشتن توضیحات، آدرس یا هر مورد دیگری روی کارتن یا جعبه اصلی کالا و یا پاره و مخدوش کردن آن، امکان استفاده از ضمانت برگشت را از بین خواهد برد.
• جهت ارسال کالا حتما باید کالا بصورت کامل فرستاده شود.
• بعد از اینکه کارشناسان فنی شرکت علت برگشت را تایید کردند هزینه ارسال بر عهده شرکت می باشد.(حتما باید فاکتور هزینه پستی در اختیار باشد).